Goodwill House - Contabilul afacerii D-ră. Evidență contabilă și raportare., Кишинёв. 475 likes. Бухгалтерский учёт. Финансовый учёт. Управленческий...

  www.facebook.com

Formularul tipizat REV 5 “Declaraţia persoanei asigurate” se completează de către angajator pentru toate persoanele asigurate angajate şi se prezintă la structurile ... формы посредством использования электронных средств дистанционной передачи информации (e-raportare) является наличие цифровой подписи.

  www.cnas.md

10 Mai 2016 ... Respectiv, agenții economici nu vor prezenta raportări distincte la diferite perioade de raportare către SFS, CNAS și CNAM, ci vor prezenta un singur ... se elimină prevederile din legislația actuală conform cărora întreprinzătorii prezintă rapoartele IRV14, BASS, REV5/REV-2, MED08 și Formularul 2-03/l; ...

  particip.gov.md

Exemplarul subdiviziunii CNAS / Экземпляр территориального НКСС. Inscripţie - recipisă. Ярлык-рaсписка ... Se completeză de către inspectorul subdiviziunii teritoriale a CNAS. Заполняется инспектором .... Se completează pentru pachetele care conţin formularele REV5,. „Declaraţia persoanei asigurate” .

  www.contabilitate.md

27 дек 2016 ... отчетности посредством Информационной Автоматизированной Системы. „ E-Raportare”, доступный по электронному адресу www.raportare.md, с применением электронной подписи. В соответствии с пунктом 9.2) Приложения № 3, вышеуказанного закона, декларации REV5, которые были  ...

  cnas.md

identitate. Pentru a efectua transmiterea Formularului. REV-1 în format electronic, agentul economic tre- buie să deţină un profil (să fie autorizat) pe porta- lul unic www.raportare.md şi să dispună de sem- nătură electronică cu forţă juridică, a menţiont. Clara Sorocean. Noua oportunitate implementată de către. CNAS oferă  ...

  cnas.md

[Архив] REV 5 Взносы социального и медицинского страхование. ... REV5 Вам может понадобится Классификатор Занятий Республики Молдова (http:// www.cnas.md/public/files/rev/download/rev_kl_prof.rar) и ..... Spuneti va rog, acum REV5 trebuie de prezentat trimestrial prin raportare.md.

  forum.contabilitate.md

Национальная касса социального страхования cnas,casa nationala de asigurari ,casa de asigurari ,codul muncii al republicii moldova ,casa nationala de asigurari sociale ,forma 4-bass.

  www.cnas.md

Департамент статистики и социологии Республики Молдова, Постановление Молдова-Стандарт № 694-ST от 09.02.2000, включая изменение № 1 ... 5. Номенклатура административно-территориальных единиц, NUTS, Национальное бюро статистики Республики Молдова, Постановление Nr. 570 от ...

  www.statistica.md

CNAS — este organul puterii executive, care realizează politica statului în domeniul asigurărilor sociale. ... Începând cu 01.02.2018, angajatorii vor fi obligaţi să prezinte datele care se conţineau în declaraţiiie persoanelor asigurate Forma REV 5 şi declaraţiile privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale ...

  monitorul.fisc.md

...изменения, предпринятые в процессе передачи деклараций REV-5 c категориями 157 и 165 посредством портала E-Raportare.

  www.cnas.md

Raportare md cnas. Кратко: md tracked by us since September, 2015 list recommendations on how to improve mobile usability performance scores..

  toxyq.ft54y6h5y.ltd.ua

4.7 320 cnas.md e-raportare. REV 5 [Архив] - Форум журнала "Contabilitate şi audit".

  zhezkent.kz

Cnas md e raportare. Doctor Vru Медицинский Портал. Глава 01 Основные Механизмы Деятельности Клеток 10 Клетка 11 Клеточная плазматическая Тромбоз это сосудистое заболевание, вызываемое ускоренным и избыточным свертыванием.

  pdry.hcloudtnk.ru

cnas md. md - Casa Națională de Asigurări Sociale cnas,casa nationala asigurari ,casa ,codul muncii al republicii moldova asigurari ,адрес: республика молдова, г. E-Raportare | Națională кишинев. cnas e-raportare. md

  oetbe.mijurin.freedomain.thehost.com.ua

Întrebările de logare pe portal. Serviciul CNAS se adresează la numărul de telefon : (022) 257-524.

  raportare.md