Предоставляемые услуги. е-Фактура · Электронная декларация · Лицевой счет налогоплательщика · Он-лайн заказ. × ...

  pki.fsi.md

... формы посредством использования электронных средств дистанционной передачи информации (e-raportare) является наличие цифровой подписи.

  www.cnas.md

... pentru achitare, borderoul de calcul al cheltuielilor de executare. ... precum şi modalitatea de efectuare a ajustărilor în situaţia în care sistemul E-raportare nu ...

  www.contabilitate.md

etajul 5, oficiul 512. Anticamera: (022) 822-028. Centrul de Asistență și Contact: (022) 822-024. Fax: (022) 211-202. E-mail: [email protected] ...

  monitorul.fisc.md

Administrarea programului 1C, e-raportare, cunoaşterea legislaţiei în vigoare din domeniu. Persoanele interesate sunt rugate sa transmita CV cu poză la adresa ...

  www.rabota.md

Astfel, utilizatorii SIA „E-raportare” vor avea posibilitatea de a transmite formularele REV-1 pentru atribuirea codului personal de asigurări sociale (CPAS ) noului ...

  cnas.md

Persoanele nespecificate la literele B, C, D şi E. Лица, не .... Naţionale de Contabilitate sau Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, însă.

  servicii.fisc.md

Пресс-релизы / Банк статистических данных / Cтатистика по отраслям / Продукты и услуги НБС / Переписи / Метаданные / Стандарт ССРД МВФ ...

  www.statistica.md

Портал электронной статистической отчетности e-Raportare www.raportare. md. Национальное бюро статистики (НБС) начала сбор данных в ...

  www.statistica.md

19 Sept 2017 ... ... Direcția Gestionare și dezvoltarea procesului de raportare, Departamentul Raportări și Statistică. ... E-mail: [email protected]

  piatamuncii.md

Национальное бюро статистики (НБС) начала сбор данных в электронном формате через портал «e-Raportare» с 1 марта 2015 года.

  www.statistica.md

Scifi.com. SCI FI Channel is now Syfy, but you can still get access to all your favorite SCI FI Channel content right here. Syfy features science fiction, drama, supernatural, fantasy, reality, paranormal...

  www.syfy.com

raportare. ellaionela. 20 видео.

  www.youtube.com

e-Raportare.

  raportare.md

...crearea unui cont de acces in Sistemul Integrat de Mediu acesati: Raportare...

  raportare.anpm.ro

E-Raportare / Национальная касса социального страхования cnas,casa nationala de asigurari ,casa de asigurari ,codul muncii al republicii moldova ,casa nationala de asigurari sociale ,forma 4-bass.

  www.cnas.md

Веб-сайт raportare.md безопасен для просмотра детьми. Активность в социальных сетях учитывает оптимизацию сайта для пользователей соц. сетей...

  www.cy-pr.com

Welcome! You can use the service in order to search for Metsähallitus hunting and fishing areas. You can also search for hiking-related destinations and services. The Excursion Map also displays...

  www.retkikartta.fi

Astfel, consolidarea a 4 rapoarte și optimizarea conținutului, transmiterea lui prin sistemul e-raportare, includerea pe platforma e-raportare a 19 rapoarte statistice şi 2 financiare...

  www.allmoldova.com